Jumaat, 21 Disember 2012

“PERANAN IBU BAPA DALAM ASPEK PENDIDIKAN ANAK-ANAK MENURUT ISLAM”Keluarga ialah satu institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat.Ia juga merupakan sebahagian dalam cabaran mewujudkan keluarga Islam yang berlandaskan syarak.Oleh itu, keluarga Islam perlu diwujudkan kerana ia berfungsi untuk membimbing ahlinya ke jalan yang diredai oleh Allah SWT (Ahmad RedzuwanMohdYunus 2011: 42 ).
Ia akan terbentuk melalui perkahwinan dan setiap ahli keluarga berperanan melaksanakan tanggungjawab masing-masing mengikut suruhan yang telah ditetapkan Islam khususnya peranan ibu bapa dalam membentuk rumah tangga Muslim. Justeru, usaha pembentukan keluarga yang dituntut dalam Islam akan terhasil sekiranya suami isteri atau ibu bapa memainkan peranan ( Ahmad RedzuwanMohdYunus 2011: 49 ).
Tambahan lagi, bagi melahirkan rumah tangga Muslim yang berkualiti maka pendidikan Islam perlulah diberikan kepada mereka. Oleh itu, peranan ibu bapa di dalam mengurus pendidikan rumah tangga Muslim ialah melalui pendidikan yang selari dengan acuan Islam.Dengan adanya Pendidikan Islam di dalam rumah tangga Muslim ,maka akan berpeluang untuk melakukan pembersihan diri ( Ahmad RedzuwanMohdYunus 2011: 39 ).  
Justeru, mewujudkan rumah tangga Muslim yang berkualiti, ibu bapa perlulah memberikan pendidikan Islam kepada anak-anak, ini kerana, pendidikan ibu bapa kepada anak-anak mendorong untuk membersihkan diri daripada segala kekotoran dosa melalui amalan-amalan pembersihan jiwa yang akan melahirkan insan yang memiliki keimanan yang mantap. Justeru , pendidikan Islam yang mencakupi semua aspek kehidupan telah membentuk masyarakat Islam yang cemerlang dan berperanan memimpin umat yang lain di atas muka bumi ( Ahmad RedzuwanMohdYunus 2011: 41 ).  
Di sini, kami telah membahagikan sub topik iaitu bermula dengan definisi, ciri-ciri, cara pendidikan berkesan kepada anak-anak dan kaedah-kaedah asasi dalam pendidikan anak dalam Islam secara berperingkat. Kami berharap kertas kerja ini dapat menjawab kepada persoalan tajuk dan sekali gus dapat memberi faedah keilmuan sama ada dari segi teori dan aplikasi untuk dilaksanakan dalam kehidupan yang mana ia bermula dari rumah tangga Muslim.


Definisi Keluarga
Keluarga pula dijelaskan bahawa terbina disebabkan ikatan perkahwinan ataupun darah yang terdiri daripada suami, isteri, anak-anak, datuk, nenek,sanak-saudara dan kaum kerabat.Dengan adanya ahli keluarga tersebut ,institusi ini menjadi kuat dan utuh (Ahmad Redzuwan Mohd Yunus  2011: 43).
Ciri-Ciri Khusus Institusi Kekeluargaan Islam ( Siti Zalikhah Md.Nor dan Zaleha Kamaruddin 2010: 2).
1.      Institusi kekeluargaan Islam merupakan satu institusi yang diwahyukan. Institusi ini terbentuk bukan berdasarkan pengalaman hidup atau melalui proses pencarian manusia (human discovery)
2.      Kehidupan sebuah keluarga Muslim perlulah berlandaskan tauhid. Iman merupakan teras hidup Muslim.Oleh itu, setiap anggota keluarga khususnya ibu bapa di dalam memberi contoh teladan kepada anak-anak dengan mematuhi segala perintah Allah dan Rasul-Nya.
3.      Keluarga Muslim mestilah hidup dalam kelompok masyarakat bukan mengasingkan diri. Hubungan dengan pihak lain juga dituntut oleh syarak seperti menghormati jiran dan sebagainya.
4.      Institusi keluarga Islam merupakan satu bentuk perlindungan jaminan sosial serta pengagihan tanggungjawab.PENDIDIKAN BERKESAN KEPADA ANAK
Akhir-akhir ini polemik mengenai pendidikan anak-anak berbangkit lagi. Sesetengah ibu bapa kadang-kadang beranggapan tugas mendidik adalah tugas sekolah semata-mata.Ramai ibu bapa bersikap lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya usaha mendidik anak-anak kepada guru di sekolah. Namun ibu bapa perlu mengetahui , di dalam Islam , pendidikan di tahap awal adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa. Sebagaimana Rasulullah s.a.w membayangkan tentang anak-anak yang baru lahir itu diibaratkan seperti kain putih yang bersih. Ibu bapalah yang membentuk perwatakan dan peribadi anak-anak itu sama ada cenderung menjadi baik atau sebaliknya (Sidek Baba 2010: 148).
Sudah jelas kini, sesungguhnya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga adalah dengan mengamalkan Islam. Pengalaman Islam itu hendaklah dibuat secara berperingkat iaitu:
1-      Kesedaran untuk menghayati Islam di kalangan ahli keluarga.
2-      Menyakini fungsi agama dalam kehidupan berkeluarga.
3-      Penanaman iman yang kuat setiap ahli keluarga (NuradyanaAriffin 2011:81).
Oleh itu, bagi mewujudkan keluarga bahagia “rumahkusyurgaku” perlulah difahami bahawa ia semuanya bermula dengan pendidikan Islam dalam sebuah institusi keluarga.

KAEDAH PENDIDIKAN DALAM ISLAM  SECARA BERPERINGKAT
Pembentukan keluarga bahagia adalah fitrah insaniah. Oleh kerana manusia satu-satunya makhluk Allah yang istimewa diberikan akal dan nafsu serta dijadikan khalifah Allah,maka pemberian itu mestilah diukur sebaik-baiknya. Terdapat beberapa peringkat kaedah pendidikan anak-anak dalam Islam, antaranya :
3.1 PersedianSebelum Berkahwin
Masyarakat penyayang dan keluarga bahagia mesti bermula dari pembinaan sesebuah rumah tangga. Justeru dalam sebuah rumah tangga Muslim , setiap individu baik suami atau isteri wajib mengetahui peranan masing-masing. Mereka perlu tahu apa yang patut dilakukan sebelum mengandung , ketika mengandung dan sesudah melahirkan anak. Peranan semasa anak berusia tujuh tahun hingga sepuluh tahun hinggalah mereka berada di peringkat baligh dan dewasa (Maryam Abd. Majid 1998:5).
Bagi melahirkan zuriat yang soleh, pemilihan isteri atau suami perlulah diberi perhatian. Di dalam Islam, semasa memilih isteri, Islam menyarankan lelaki mengutamakan gadis atau masih anak dara daripada janda dan memastikan wanita yang dipilih ialah wanita solehah dan mukminah sebagai calon isterinya. Selain itu, sebagaimana Islam memberi perhatian kepada pemilihan isteri bagi pihak suami. Begitu juga sebaliknya bagi pihak perempuan, peranan wali perempuan dalam memastikan bakal suami yang dipilih ialah yang beriman , bertakwa dan berakhlak (Maryam Abd. Majid 1998:8).
Oleh itu, perkahwinan antara lelaki dan perempuan dalam Islam adalah suatu yang mulia, bukan seperti yang didakwa oleh musuh Islam bahawa perkahwinan semata-mata untuk memuaskan nafsu yang meluap.Tetapi hikmah sebaliknya , Islam memandang perkahwinan untuk memakmurkan bumi dengan adanya keturunanyang akan membawa misi dan petunjuk bagi manusia serta melahirkan generasi yang besar iaitu zuhud , ahli ibadah dan para pemimpin Islam ( A’idh Abdullah 2006: 135).

3.2 Peranan Bakal Ibu Bapa
Semasa isteri mengandung, suami isteri wajib memastikan makanan yang di makan adalah makanan yang bersih ,berzat dan halal.Ini kerana, makanan yang dimakan boleh memberi kesan kepada tubuh badan , hati nurani seseorang insan, penerimaan ibadah serta dalam masalah taufik dan hidayah terutama bagi bayi pada peringkat dalam kandungan (Maryam Abd. Majid 1998:16).
            Apabila seorang wanita mengandung, suaminya pula hendaklah melaksanakan perkara-perkara sunat seperti berpuasa, solat sunat, membaca al-Quran, bersedekah berzikir selawat dan lain-lain amalan yang sunat. Ibu pula dikehendaki banyak bersabar dan tabah menghadapi keadaan perubahan fizikal dan mental yang sememangnya berat dengan sentiasa juga memperbanyakkan amalan sunat untuk anak di dalam kandungan (Maryam Abd. Majid 1998:18).


3.3 Peranan Ibu Bapa Setelah Dikurniakan Bayi
Bayi tersebut akan diazankan dan diiqamatkan.Ini bertujuan supaya kalimah tauhid menjadi kalimah yang ulung kali meresap di jiwa anak dan menjadi dendangan telinga pertama kepada bayi (Maryam Abd. Majid 1998:21).
Kemudian bayi akan di tahnik iaitu mencecahkan dan meratakan rasa tamar atau madu ke dalam mulut bayi. Amalan ini merupakan sunnah Rasulullah s.a.w.Ini bertujuan supaya menguatkan otot-otot mulut sebagai persediaan untuk menyusu (Maryam Abd. Majid 1998:22).
Kemudian bayi yang baru lahir akan dicukur rambutnya. Ketika hari yang ketujuh selepas kelahiran. Kemudian rambutnya akan ditimbang selepas dicukur.Berat timbangan rambut itu akan dinilai harga emas atau perak. Kemudian, wang itu akan disedekahkan kepada fakir miskin bagi ibu bapa yang mampu.Ini bertujuan melahirkan simpati dan menjalinkan hubungan silaturahim sesama insan dan ia adalah sunah Rasulullah (Maryam Abd. Majid 1998:23).
 Seterusnya membuat aqiqah dengan menyembelih binatang ternakan kerana menyambut kelahiran anak dan hukumnya adalah sunat muakkad bagi orang yang mampu membuatnya.Ini bertujuan mendekatkan anak kepada Allah dan sunah Rasulullah dan merupakan tebusan dan jaminan yang diharapkan akan terpelihara oleh Allah dari musibah (Maryam Abd. Majid 1998:24).
Kemudian , memberi nama yang baik-baik seperti nama-nama Allah yang berawalkan Abdul sebagai contoh Abdul Rahman, Nama-nama yang diambil daripada nama-nama nabi dan isteri-isteri nabi seperti Ibrahim dan Aisyah, kemudian meletakkan nama-nama orang-orang yang soleh, nama yang  mencerminkan roh Islam dan nama-nama yang mengandungi makna yang baik. Ini kerana ia dapat memberi kesan psikologi kepada keperibadian anak-anak.Ini bertujuan mencapai keredaan Allah dan mengikut sunah, menjaga maruah dan mengharapkan kesan yang baik serta mendapat syafaat daripada nabi (Maryam Abd. Majid 1998:26-29).
Seterusnya, berkhatan dan ia merupakan amalan para rasul. Anak lelaki wajib berkhatan sebelum berumur 10 tahun supaya ia dapat menunaikan ibadat dengan sempurna. Ini bertujuan pengabdian kepada Allah dan dari aspek kesihatan ia suatu cara menjaga kebersihan , menjauhi kekotoran dan penyakit (Maryam Abd. Majid 1998:29-32).
3.4 Peranan Ibu Bapa Setelah Anak Dilahirkan Hingga Mumaiyiz
Bayi yang baru dilahirkan sebaik-baiknya diberi susu ibu kerana itu merupakan hak dan rezekinya. Susu ibu adalah sebaik-baik makanan semula jadi untuk bayi. Setelah itu, ibu bapa wajib mendidik , melahirkan sifat-sifat keibuan dan kebapaan melayan anak-anak dengan kasih sayang dan lemah lembut sesuai dengan peringkat umur anak-anak. Selain itu memberikan layanan yang adil sama ada lelaki atau perempuan dan tidak membezakannya. Ibu bapa juga digalakkan supaya sentiasa mendoakan anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh, sebagai penyambung zuriat dan penyambung amal ibadatnya (Maryam Abd. Majid 1998:37-46).
            Tambahan lagi , ibu bapa wajib mendidik anak-anak mereka mengikut peraturan dan didikan yang disarankan oleh Allah s.w.t. kerana Allah Maha bijaksana, pengasih dan penyayang dan amat mengetahui segala keperluan manusia. Antara cara pendidikan anak-anak ialah menjaga waktu tidur dari melakukan perkara sia-sia, menggalakkan anak bersukan atau riadah, menjaga makan minum dan sentiasa memulakan doa dalam setiap perbuatan (Maryam Abd. Majid 1998:47-48).

3.5 Peranan Ibu Bapa Ketika Anak-Anak Berumur Sepuluh Tahun
Antara tanggungjawab ibu bapa ketika anaknya berumur sepuluh tahun ialah:
1-Memastikan anak menghayati ajaran Islam dan di ambil tindakan jika tidak mahu mematuhinya.
Ibu bapa diamanahkan Allah supaya mendidik anak-anak menunaikan solat dan perintah-perintah agama yang lain semasa berumur tujuh tahun.Latihan ini bertujuan agar anak-anak dapat menghayati suruhan agama dengan dan sempurna ketika berumur sepuluh tahun (Maryam Abd. Majid 1998:77).
Ini bertujuan supaya mengelakkan kemungkaran.Ini kerana orang yang benar-benar mendirikan solat lima waktu tidak akan melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Selain itu , agama tanpa solat adalah sia-sia, tidak ada manhaj ,tidak ada akhlak , tidak ada moral dan budi pekerti. Sesiapa yang menghancurkan hubungan dengan Allah , maka Allah akan menghancurkan hubungan dia dengan orang lain (Al-Qarni, A’idh Abdullah 2011: 245). Justeru, Islam sangat menitikberatkan soal ibadat khususnya solat sebagai tiang agama kita.
2-Membiasakan anak hidup sederhana
Ibu bapa disarankan agar bersederhana dan Islam tidak menggalakkan ibu bapa terlalu memberi kemewahan kepada anak-anak hingga tahap pembaziran sama ada makanan , pakaian permainan dan cara hidup di rumah. Ini bertujuan mendidik anak-anak bersifat qanaah dan menjadikan anak-anak lebih bersikap bertanggungjawab (Maryam Abd. Majid 1998:81).
3-Membiasakan anak lelaki dengan sifat kelakian dan perempuan dengan sifat keperempuanan.
Ibu bapa diamanahkan oleh Allah mendidik anak-anak dengan sempurna. Didikan yang sempurna akan menjadikan mereka hamba Allah yang taat menegakkan hukum Allah, tidak mudah putus asa dan lain-lain lagi sifat mahmudah yang boleh dinilai (Maryam Abd. Majid 1998:85).
4-Membiasakan anak beradab dan berakhlak dengan akhlak yang baik.
Ibu bapa wajib memastikan anak-anak yang berumur sepuluh tahun berakhlak dengan akhlak yang baik. Antaranya ialah : menggalakkan solat secara berjemaah dan mewajibkan anak menjaga adab pergaulan dan menutup aurat. (Maryam Abd. Majid 1998:85).
3.6  -Peranan Ibu Bapa Terhadap Anak Yang Akil Baligh
1- Membina iman
Secara berurutan ibu bapa wajib terus membantu membina iman anak-anak dari masa remaja sehingga akil baligh sehingga mereka sudah boleh berfikir dan berbicara dengan alam sekeliling (Maryam Abd. Majid 1998:91).
  2- Mengingatkan anak-anak supaya mengingati Allah
Ibu bapa wajib mengingatkan anak-anak supaya mengingati Allah dan sentiasa bertakwa dalam segala urusan.Allah sentiasa memerhatikan segala gerak-geri dan lintasan hati serta mengetahui segala pengkhianatan mata (Maryam Abd. Majid 1998:93).


3-Menanamkan rasa khusyuk , taqwa, dan ubudiyyah kepada Allah
Anak-anak hendaklah dibawa membuka mata melihat kekuasaan Allah agar dengan melihat segala ciptaan-Nya akan tercetuslah rasa khusyu’ dan nikmat yang melimpah ruah serta terdorong untuk sujud mengabdikan diri dengan penuh kesyukuran (Maryam Abd. Majid 1998:97).
4-Memerhatikan amalan atau ibadat yang sudah biasa dilakukan.
Ibu bapa dikehendaki terus memerhatikan amal ibadat anak-anak walaupun mereka sudah dewasa dan berumah tangga. Ibu bapa tidak boleh mengambil sikap diam dan perhati sahaja dengan alasan mereka sudah besar panjang dan sudah boleh berfikir. Oleh itu, ibu bapa berperanan kuat dalam memastikan berterusan amal ibadat anak-anak (Maryam Abd. Majid 1998:98).
5-Mencari jodoh dan mengahwinkannya.
Islam menggalakkan ibu bap mencari jodoh untuk anaknya setelah anak itu dewasa dan mampu untuk berkahwin. Islam tidak menghendaki perkahwinan dilambat-lambatkan semata-mata kerana terikat dengan adat sehingga sanggup melanggar syariat (Maryam Abd. Majid 1998:99).CARA-CARA PENDIDIKAN  BERKESAN KEPADA ANAK-ANAK
Sebelum memulakan pendidikan Islam kepada anak-anak, ibu bapa perlulah memiliki kelengkapan ilmu dan kaedah dalam menyampaikan pendidikan Islam dalam diri anak agar ia dapat memberi contoh teladan secara tidak langsung kepada anak-anak.
Antara cara-cara pendidikan  berkesan kepada anak-anak ada lima perkara iaitu:
1.      Pendidikan dengan menunjukkan contoh teladan
2.      Pendidikan dengan kebiasaan dan kelaziman
3.      Pendidikan dengan nasihat dan bimbingan
4.      Pendidikan dengan pemerhatian dan pengawasan
5.      Pendidikan dengan denda dan hukuman

4.1 Pendidikan Dengan Menunjukkan Contoh Teladan
Dalam proses pendidikan, Rasulullah sentiasa memilih kaedah yang dinilai paling baik, tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan dan kefahaman khalayak yang dididik, mudah difahami dan dicerna akal serta mudah diingat (Sheikh Abdul Fattah 2011: 66).
            Ini berikutan, pada diri Rasulullah S.A.W terdapat contoh ataupun qudwah yang menjadi sumber teladan yang terbaik bagi manusia lain. Teladan Rasulullah S.A.W sifatnya manusiawi  dan boleh dicontohi oleh orang lain.Oleh itu,Umat Islam dituntut supaya menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber teladan (Sidek Baba 2010: 71-72).
            Maka , siapa pun yang mempelajari hadis-hadis baginda dan membacanya dengan saksama , tentu ia akan bertemu dengan model pendidikan Baginda yang penuh variasi. Baginda juga berperanan menjadikan dirinya seolah-olah sebagai orang yang bertanya, kadang-kadang berperanan sebagai pemberi jawapan. Dalam menjawab pertanyaan kadang-kadang baginda memberikan jawapan yang sesuai dengan kadar pertanyaan. Baginda juga sering membawa perumpamaan-perumpamaan (contoh/ anologi ) dalam mengajar sesuatu (Sheikh Abdul Fattah 2011: 66).
Pada waktu tertentu, ,Baginda selalu mengucapkan sumpah dalam penjelasan Baginda.Baginda juga cekap dalam mengalihkan suatu pertanyaan lain yang Baginda rasa lebih tepat demi tujuan pendidikan secara berhikmah.Kadang-kadang Baginda juga mengajar melalui cara melukis(menggambarkan) dan menggunakan isyarat (Sheikh Abdul Fattah 2011: 66).
Selain itu, Rasulullah juga menjawab sesuatu persoalan secara kiasan. Sering juga Baginda menggunakan kaedah bermain dan berdebat(berdiskusi) terhadap apa yang telah Baginda ajarkan.Baginda juga membentangkan hal-hal yang akan diajarkan dan menjelaskan secara deskriptif.Baginda juga menggunakan kaedah analogi (perbandingan) antara sesuatu dengan sesuatu yang lain disertakan dengan alasan-alasannya.Dan Baginda juga pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat untuk menyelami pemahaman mereka setelah Baginda bentangkan terlebih dahulu bahan-bahannya (Sheikh Abdul Fattah 2011: 67).
Tambahan lagi, Baginda sangat menitikberatkan keadaan jiwa anak-anak dalam mendidik mereka, sehingga Baginda menyesuaikan pendekatan pendidikan yang bertepatan dengan sifat dan tahap perkembangan mereka yang cenderung bermain dan sebagainya (Sheikh Abdul Fattah 2011: 67).
Pendidikan melalui teladan ini juga, mengikut tahap atau peringkat. Mula-mula anak-anak akan terikut dengan contoh daripada ibu bapa mereka kemudian, teman-teman ,guru dan seterusnya dari anak-anak yang lebih tua usia darinya (Abdullah NasihUlwan1988:58).
Justeru, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam mengambil inti pati dan mengamalkan semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dalam mengikutpelbagai cara atau kaedah yang telah disampaikan kepada kita untuk mendidik  anak-anak  sejak dari kecil lagi.
Antara contoh teladan yang telah ditunjukkan juga oleh Rasulullah dalam menzahirkan sifat-sifat mulia Baginda ialah dalam ibadatnya, kemurahan hatinya, sifat zuhud dan tawaduknya , sopan santun, ketegasan dan keberanian, dan belas kasihan Rasulullah kepada anak-anak yang boleh dijadikan contoh oleh ibu bapa dalam memberikan pendidikan Islam dalam jiwa anak-anak (Abdullah NasihUlwan 1990:142) .
Tambahan lagi, menjadikan Rasulullah sebagai ikutan juga merupakan pilihan yang utama kerana Rasulullah sendiri telah diutuskan oleh Allah bertujuan untuk menjadi teladan yang baik bagi kaum Muslimin.Allah juga telah meletakkan semua sifat-sifat mulia di dalam peribadi Nabi Muhammad s.a.w. sebagai lambang dasar Islam, agar generasi akan datang dapat mencontohi kesemua sifat-sifat Baginda  Nabi Muhammad s.a.w. (Abdullah NasihUlwan 1990:142) .
Demikianlah, Nabi Muhammad s.a.w mengingatkan sesiapa yang memikul tugas pendidikan , supaya mengambil teladan yang baik dalam segala sesuatu yang boleh memberikan gambaran yang baik kepada orang yang dididiknya , supaya mereka dapat menurut segala kelakuan dengan  sifat yang terpuji dan mulia ,mengikut nasihat-nasihat dengan berkesan dan perhatian yang jelas serta perilaku mereka selari dengan syariat Islam. Justeru Rasulullah merupakan contoh ikutan yang baik oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak dalam membina rumah tangga bahagia (Abdullah NasihUlwan 1990:142) .


4.2 Pendidikan Melalui Kebiasaan Atau Kelaziman
Di antara perkara-perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam , bahawa anak telah difitrahkan sejak dari penciptaannya atas dasar tauhid yang suci juga atas dasar agama yang lurus serta iman kepada Allah.Allah berfirman dalam surah ar-Rum ayat 30 yang bermaksud:
Penciptaan Tuhan yang telah mencipta manusia sesuai dengan agama itu, tiada pertukaran bagi makhluk Allah, itulah agama yang lurus , akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Dari sinilah datang giliran kebiasaan , pengajaran lisan serta tunjuk ajar dan membesarkannya atas dasar tauhid , akhlak yang mulia , roh atau jiwa yang suci serta adab-adab syariat yang mulia (Abdullah NasihUlwan 1990:181) .
Oleh itu, kedua suami isteri perlu merasakan anak-anak yang lahir adalah sebagai amanah Allah kepada mereka. Di tangan mereka terletaknya tanggungjawab sama ada untuk menjadikan anak-anak mereka itu ahli ibadah yang mencintai syariat Allah atau sebaliknya. Justeru, ibu bapa berperanan dalam memastikan anak-anak mengenal matlamat hidup yang betul dan menanam jiwa tauhid sejak kecil lagi ( NuradyanaAriffin, 2011:181) .
Terdapat dua faktor yang saling berkait dalam memastikan pendidikan Islam berkesan dalam jiwa anak-anak iaitu, memberikan pendidikan Islamiah yang sempurna dan memastikan persekitaran atau suasana yang sihatdan baik. Oleh itu, anak-anak dapat membesar atas dasar iman yang benar, bersifat dengan kelakuan Islam kemudian sampai ke kemuncak nilai-nilai jiwa yang baik serta memiliki hati budi. (Abdullah NasihUlwan 1990:181) .
Demikianlah, pergaulan yang sihat dalam persekitaran yang sihat memberi kesan yang besar pada pendidikan seorang Muslimatas pembaikan dan ketakwaan dan pada pembentukan asas-asas keimanan dan kepercayaan serta budi pekerti yang mulia (Abdullah NasihUlwan 1990:183) .
Atas dasar inilah, para salaf telah membuat pilihan pendidik kepada anak-anak mereka dan menyediakan persekitaran yang sihat untuk memastikan anak-anak mereka sentiasa dalam kebaikan, lengkap dengan kesempurnaan akhlak dan memiliki sifat yang mulia (Abdullah NasihUlwan 1990:185) .
Selain itu, perhatian yang serius oleh ibu bapa perlu diberikan kepada anak-anak lelaki.Ini kerana, berlaku keadaan tidak seimbang dalam perhatian ibu bapa kepada anak lelaki. Oleh itu, ibu bapa perlu berikan pedoman pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya iaiturakan sebaya yang memberi fokus kepada ilmu dan pelajaran harus digalakkan pergaulannya. Biasanya perubahan dari segi watak anak-anak lelaki bermula apabila pergaulan dengan rakan atau merasakan di dalam keluarga tidak terdapat sumber inspirasi dan rakan komunikasi bagi anak-anak. Lalu berlaku keciciran di kalangan anak-anak lelaki dan akhirnya mudah terpengaruh dengan kawan-kawan dan terikut-ikut dengan tabiat dan perlakuan negatif dan memberi kesan terhadap fokus ilmu dan pendidikan  (Sidek Baba 2010: 86).
Dasar Islam dan caranya dalam membetulkan anak yang telah dewasa iaitu mereka yangtelah mencapai usia sesudah baligh. berikut tiga perkara asas : memberi kefahaman tentang akidah dan kepercayaan, menerangkan keburukan sesuatu perkara yang diharamkan itu dan mengubah suasana (Abdullah NasihUlwan 1990:190).
Ibu bapa perlulah memberi kefahaman akidah kepada anak-anak kerana ia merupakan perkara yang paling penting dan paling asas dalam pendidikan anak-anak dalam Islam, bagi mengekalkan seseorang itu terhadap pengawasan diri kepada Allah Taala dan merasakan kebesaran serta kebimbangan terhadap Allah pada setiap keadaan dan tempat(Abdullah NasihUlwan 1990:190).
Berikut memberi kefahamankepada anak-anak dengan aqidah dalam bentuk memahami keseluruhan makna ibadat, zikrullah, wirid , ayat suci al-Quran sehingga mencapai maksud dan merasai keagungan Allah serta merasakan pengawasan Allah pada setiap masa dan tempat (Abdullah NasihUlwan 1990:191).
Adapun menerangkan keburukan sesuatu perkara yang diharamkan itu  dalam diri anak-anak adalah perkara yang sangat penting agar dapat memujuk anak-anak supaya meninggalkan kemungkaran serta menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat (Abdullah NasihUlwan 1990:195).


Pendidikan mengikut cara yang telah disampaikan oleh Allah kepada hambanya supaya berhenti daripada meminum arak adalah dengan cara berperingkat. Begitu juga dalam mendidik anak-anak perlu kepada peringkat-peringkat untuk menyingkirkan kejahatan pada amalan mereka.Islam sangat menekankan cara pendidikan yang berhikmah dengan cara pendidikan yang bertahap sebagaimana yang telah diwahyukan Allah kepada peminum arak. (Abdullah NasihUlwan 1990:195)
Dalam mendidik anak-anak juga, ibu bapa perlulah mendedahkan hukuman dan kesan sekiranya sesuatu perbuatan kemungkaran itu tidak ditinggalkan dengan cara memberi penjelasan dengan baik dan berhikmah. Seterusnya jika tidak berhasil ibu bapa dibenarkan untuk memberi pukulan sebagai hukuman dan pengajaran sekiranya nasihat dan teguran tidak memberi kesan (Abdullah NasihUlwan 1990:195).
Demikianlah seorang bapa yang prihatin, terhadap kebajikan anak-anak , melatihnya berdisplin, membimbing anak-anaknya supaya tangkas, tegas, serta memiliki daya kepimpinan yang baik bakal meninggalkan teladan tinggi yang memberikan kewibawaan dalam diri anak-anak apabila mereka besar nanti (Sidek Baba 2010: 72).
Seterusnya, mengubah suasana sekeliling yang buruk kepada yang baik melalui pendidikan atau ajaran Islam dengan bertahap bersandarkan kepada kefahaman yang jelas (Abdullah NasihUlwan 1990:196). Justeru, mengubah suasana yang buruk dengan cara berhijrah dan berteman dengan orang-orang yang soleh memberi ruang dan peluang yang cerah bagi menjamin perubahan anak-anak yang hendak dididik.
Cara-cara Islam dalam pembentukan anak-anak yang masih kecil pula ialah bergantung pada dua perkara yang penting iaitu:Talqin( memberi pengajaran) dan Ta’wid( mengulang-ulangi pengajaran dan perbuatan). Di mana , Talqin iaitu memberi tunjuk ajar secara teori. Ta’wid pula dimaksudkan sebagai mengarah, mengulang-ulangi supaya anak-anak sentiasa ingat dan melaksanakannya.Ia juga disebut sebagai amali (secara praktikal) (Abdullah NasihUlwan 1988:87).
Di antara contoh-contoh yang disuruh Rasulullah ialah menyuruh ibu bapa supaya mengajar  kepada anak-anak dengan kalimah tauhid laailaahaillallaah,sebagaiamalinya pula, hendaklah dididik supaya beriman kepada Allah dengan sepenuhnya supaya dengan cara ini, anak-anak akan terdidik dengan mengimani Allah.
Antara yang perlu diajar kepada mereka ialah ajarlah anak-anak mengenal Allah. Sebagaimana sabda baginda: “Awal-awal agama ialah mengenal Allah.”
 Rasulullah juga mengarahkan  mengajar rukun solat ketika mereka berumur tujuh tahun dan merotan jika enggan melakukan solat ketika berumur sepuluh tahun. Dari segi amalinya, hendaklah ibu bapa menjelaskan hukum-hukumnya, bilangan rakaat dan mengingatkannya dengan penuh kesabaran. (Abdullah NasihUlwan 1988:87)
Selain itu, Rasulullah mengajar hukum halal dan haram ,maka ibu bapa hendaklah memperingatkan “ ini adalah haram” dan menunjukkan yang halal, Rasulullah juga  mengajar cinta kepada nabi ,keluarga dan sahabat nabi dan membaca al-Quran secara berulang-ulang dengan cara ibu bapa menceritakan kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat serta keluarga baginda.dan mengajarkan al-Quran dari segi cara bacaan dan sebutannya. (Abdullah NasihUlwan 1988:90-91)

4.3 Pendidikan Dengan Cara Nasihat Dan Bimbingan
Ibu bapa adalah contoh atau teladan kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa harus memiliki kebolehan membimbing dengan baik supaya anak-anak berada dalam pengaruh budaya keluarga yang sihat. Kerana itu, jalan fitrah membangun peribadi dan bakat anak-anak ialah memberi tumpuan kepada pembangunan hati dan nurani. Asas rohaniah ini perlu disuburkan supaya akhlaknya berkembang secara sihat (Sidek Baba 2010: 64).
Kaedah membimbing dan mendidik adalah sesuatu yang fitrah dalam membina perwatakan dan peribadi anak-anak. Anak-anak belajar dari tahu kepada tahu. Anak-anak mengenal sesuatu dari yang dekat kepada jauh dan dari yang konkrit kepada yang abstrak. Dari sehari ke sehari , anak-anak mengalami pertumbuhan minda , perkembangan emosi dan jasmani yang semakin aktif (Sidek Baba 2010: 118). Oleh itu, Potensi anak-anak ini perlu dibimbing supaya ia seimbang dalam perkara dunia dan akhirat dan menjadikan syariat sebagai jalan selamat.


Di antara cara-cara pendidikan yang berkesan sekali dalam membentuk  anak dari segi keimanan, menyediakan anak dari segi moral dan mental ,rohani dan sosial iaitu mendidiknya dengan memberikan bimbingan dan mengingatkannya dengan nasihat.Maka kita akan dapati, Al-Quran telah berbicara dengan rohani kita secara berulang-ulang di dalam banyak ayat di dalamnya (Abdullah NasihUlwan 1990:205). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat 2 yang bermaksud:
Begitulah diberikan pengajaran kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menjadikan cara-cara pengajaran itu sebagai asas bagi dasar dakwah dan pendidikan dan sebagai jalan untuk memperbaiki individu dan masyarakat. Kita akan dapati juga seruan dari ayat-ayat al-Quran sesuai dengan pendidikan kepada anak-anak dalam membentuk rumah tangga Muslim (Abdullah NasihUlwan 1990:205).
Antara contohnya ialah  di dalam al-Quran menyebut kisah  ketika mana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya iaitu Luqman dan nasihat  Nabi Nuh kepada anaknya supaya menaiki Bahtera supaya tidak tenggelam dalam banjir besar serta nasihat Nabi Ibrahim dalam memilih agama Islam sebagai jalan selamat sebelum menemui ajal yang mana boleh diambil pengajaran oleh ibu bapa dari kisah-kisah Nabi kemudian diceritakan kepada anak-anak (Abdullah NasihUlwan 1990:205).
Selain daripada mengambil contoh peristiwa daripada al-Quran, ibu bapa juga boleh membimbing anak-anak supaya belajar untuk berfikir dengan baik daripada pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan.Ini kerana, setiap anak dibekalkan akal untuk berfikir. Apa yang anak fikir dalam hidupnya dan apakah kemahiran berfikir yang mampu melahirkan anak-anak yang memiliki keupayaan berfikir dengan baik kerana berfikir ialah suatu proses dan hasil pemikiran dan suatu nikmat. Justeru ibu bapa berperanan memberi bimbingan melalui cara berfikir denganmenerapkan kepada anak-anak sejak kecil lagi bagi membolehkan akal fikiran dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat  (Sidek Baba 2010: 59).


4.4 Pendidikan dengan Pemerhatian dan Pengawasan.
Dimaksudkan dengan pendidikan dengan pemerhatian iaitu memerhatikan anak serta mengiringinya dalam pembentukan aqidah dan akhlaknya, menjaga serta mendampinginya dalam kelengkapan rohani dan sosialnya juga sentiasa bertanya dari semasa ke semasa suasana dan keadaannya dalam pendidikan jasmani dan penambahan ilmunya  (Abdullah NasihUlwan 1990:275).
Cara pendidikan bentuk ini merupakan asas kukuh dalam memastikan perkembangan anak-anak dalam pendidikan dapat disempurnakan. Pemerhatian atau pengawasan yang dibuat membuatkan anak terdorong untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna. Kerana itu, dalam Islam sangat menggalakkan ibu bapa berperanan dengan mengambil berat akan setiap tingkah laku dan perbuatan anak-anak dalam sehari-hari dalam setiap sudut kehidupan secara menyeluruh dan konsisten  (Abdullah NasihUlwan 1990:275). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Tahrim ayat 6 yang bermaksud:
“ Wahai orang-orang yang beriman ,Peliharalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri daripada manusia dan batu…”
Tambahan lagi, antara perkara-perkara penting yang wajib dipelajari oleh ibu bapa iaitu pemerhatian dalam hala pembentukan jiwa anak-anak iaitu pemerhatian dari segi aspek keimanan dengan cara memerhatikan apa yang dipegangnya melalui prinsip-prinsip ,pemikiran serta kepercayaannya. Seterusnya ibu bapa juga boleh memerhatikan apa yang dibaca , kawan yang dipilih dan  pertubuhan atau persatuan yang diikuti agar apa yang dipilih oleh anak-anak sesuai dengan tuntutan syariat dan jauh dari maksiat serta kemungkaran (Abdullah NasihUlwan 1990:287).
Islam juga menyuruh ibu bapa memerhatikan anak-anak dari aspek moral iaitu dengan memerhatikan percakapannya, perbuatannya sama ada benar atau tidak, agar dengan pemerhatian dan pengawasan yang dibuat dapat membantu mendidik dan membaiki kesilapan anak-anak dengan segera dan tidak menular ke ahli keluarga (Abdullah NasihUlwan 1990:288).
Pemerhatian dari sudut mental dan ilmu pengetahuan juga penting dalam memastikan pendidikan anak-anak tidak tercicir dan mempelajari semua perkara fardu ain dan fardu kifayah.Perkara ini wajib diketahui oleh anak-anak dan menjadi tanggungjawab ibu bapa dalam kelangsungan ilmu kepada anak-anak mereka. Al-Quran dan al-Sunnah dijadikan satu pegangan utama oleh anak-anak dalam meneruskan kehidupan. Di samping memerhatikan tingkah laku dan peradaban anak-anak dapat menunjukkan jalan kebenaran sekali gus menolak jalan kesesatan (Abdullah NasihUlwan 1990:291).
Oleh itu, ibu bapa harus sedar bahawa personaliti mereka menjadi teladan kepada anak-anak. Menerusi proses pengilmuan .keterampilan dan juga pengalaman. Ibu bapa dibekalkan dengan keupayaan mendidik berasaskan teladan. Apa yang baik pada fikiran dan sikap ibu bapa ditunjukkan kepada anak-anak supaya urutan binaan peribadi anak-anak sentiasa dalam suasana contoh yang baik (Sidek Baba 2010: 74).
Selain itu, pemerhatian dari segi jasmani iaitu peranan ibu bapa dalam memastikan makan minum anak-anak, tempat tidur yang selesa , jauh dari bahaya dan penyakit serta pakaian yang sesuai selari dengan tuntutan syariat. Ibu bapa juga perlu memastikan dari segi emosi anak-anak iaitu ,memerhatikan tingkah laku anak-anak seperti , tabiat malu, tidak suka bercampur , suka duduk bersendirian jauh dari masyarakat dan sebagainya. Dengan itu, ibu bapa dapat mendidik dan membimbing serta membaiki kelemahan dan emosi anak-anak dengan memberi rangsangan melalui dorongan dan semangat untuk meneruskan kehidupan di dalam tengah-tengah masyarakat (Abdullah NasihUlwan 1990:296).
Justeru, peranan seorang ibu atau seorang bapa yang memiliki pekerti terpuji merupakan guru awal bagi anak-anak di rumah. Seorang ibu yang pengasih dan penyayang , mengambil berat mengenai pendidikan, dan pembesaran anak-anaknya,menjaga hal makan minum keluarga , sentiasa mendengar keluhan anak-anak walaupun kadangkala meletihkan , sanggup bersengkang mata sekiranya anak-anak sakit dan meragam, dan mendekati mereka dengan sabar sekali gus menggambarkan ibu bapa yang memiliki teladan yang baik di rumah (Sidek Baba 2010: 72).

4.5 Pendidikan Anak-Anak Dengan Denda Dan Hukuman
Sesungguhnya hukum-hukum syariat Islam yang mulia dengan keadilannya yang sempurna serta dasar-dasarnya yang menyeluruh berkisar di sekitar pemeliharaan segala darurat yang tidak dapat ditinggalkan manusia atau hidup tanpanya. Para imam mujtahid dan ulama usul Fiqh menyimpulkan di dalam lima perkara iaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta (Abdullah NasihUlwan 1990:315).
            Dalam proses mendidik anak-anak ada ketikanya menghukum anak-anak atas kesalahan dan kesilapan yang dilakukan tidak dapat dielakkan. Fitrahnya anak-anak tidak suka dihukum. Aspek penting yang perlu diketahui ialah apa maksud menghukum.Kaedah menghukum dalam Islam terbahagi kepada dua pendekatan (Sidek Baba 2010: 134).
            Kaedah pertama ialah pendekatan mendidik yang bertujuan memberi kesedaran yang tinggi di kalangan anak-anak untuk membezakan yang baik dengan yang tidak baik.Tetapi sesetengah anak-anak merasakan kaedah psikologi dan didikan itu tidak kuat kesannya kerana sifat manusia ini sememangnya alpa dan degil, lalu berlakulah pelanggaran etika, moral dan juga hukuman dengan berulang kali walaupun sudah acap kali diingatkan (Sidek Baba 2010: 134).
            Kaedah kedua pula ialah pendekatan menghukum. Pendekatan menghukum diwujudkan dalam tradisi Islam bagi mengelakkan perlanggaran dan ingin memberi kesedaran terhadap orang lain yang melakukannya. Hukuman yang bertujuan untuk mendidik anak-anak haruslah sepadan dengan kesalahannya kecuali kesalahan tersebut serius dan bersifat jenayah (Sidek Baba 2010: 134).
Di dalam membaiki kesilapan anak-anak, ibu bapa perlu sedar bahawa anak-anak adalah manusia biasa .Mereka juga melakukan kesilapan seperti orang dewasa. Apalagi di tahap ia sedang belajar dan bertatih, dalam rasa ingin tahu yang tinggi dan dalam mencari makna dan maksud sesuatu perkara yang dilihat, dialami, dan dibacanya. Anak-anak dalam proses belajar perlu melalui proses pemahaman. Pendekatan memahami sesuatu amat penting supaya tidak berlaku lagi kesilapan. Oleh kerana itu, bimbingan ilmu dan teladan adalah jawapan terbaik terhadap kesilapan (Sidek Baba 2010: 124).
Oleh itu, antara hukuman yang patut dan sesuai dilakukan oleh ibu bapa adalah  dengan tindakan secara lemah-lembut dan penuh belas kasihan apabila anak-anak melakukan kesalahan atau kesilapan. Rasulullah sendiri telah bersikap dengan sikap yang lemah-lembut kepada anak-anak kecil , sentiasa memandang berat terhadap anak-anak dan belas kasihan terhadap mereka (Abdullah NasihUlwan 1990:315).
Tambahan lagi, pendapat ulama mengatakan bahawa ketika mana, seorang anak membuat kesilapan atau kesalahan, perbuatan seperti menghukum dengan rotan atau sebatan tidak diharuskan kecuali pada perkara yang benar-benar kesalahan berat. Islam juga mengajar, supaya ibu bapa tidak terus memukul anak sebelum memberi nasihat atau peringatan supaya kesalahan itu tidak berulang dan dilakukan semula.Ini kerana, kekerasan yang terus menerus hanya menyebabkan anak itu lemah semangat. pengecut, lari dari rumah dan lebih parah lagi apabila anak-anak berdendam dengan kedua ibu bapanya (Abdullah NasihUlwan 1990:316).
Justeru, Islam itu indah dalam cara pendidikan anak-anak melalui cara pemulihan yang berperingkat. Bermula dengan pemulihan yang ringan kepada yang berat. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam menunjukkan kesalahan dengan bimbingan, lemah lembut, marah , menunjukkan isyarat dan terakhir sekali dengan memukul apabila semua cara tadi tidak memberi kesan. Kemudian ibu bapa yang telah memberikan hukuman kepada anaknya perlulah memberi maksud kepada hukuman yang telah diterima oleh anaknya supaya kesalahan itu tidak berulang dan menjelaskan bahawa hukuman yang diterima sebagai pengajaran dan  kebaikan untuknya (Abdullah NasihUlwan 1990:317).

Kesimpulannya ialah ibu bapa mempunyai tanggungjawab besar dan penting bukan sahaja membesarkan anak-anak dengan menyediakan makan minum dan pakaian tetapi pendidikan yang berteraskan ajaran Islam di samping anak-anak diberikan layanan kasih sayang , belaian dan perhatian.
            Pendidikan  agama yang disentuh ke dalam jiwa anak-anak dapat menjadikan anak-anak generasi Islam yang cemerlang.Oleh itu, ilmu bukan hanya diterangkan secara teori tetapi perlu diikuti dengan contoh atau praktikal.
            Sekiranya ibu bapa tidak mempunyai kemahiran dan kebijaksanaan dalam mengurus anak-anak , memahami tahap-tahap perkembangan akal dan kaitannya dengan pertumbuhan emosi dan naluri serta memahami proses menuju akil baligh dengan perubahan tingkah laku, maka, masa berharga anak-anak akan disia-siakan dan terabai tanpa pedoman.
            Justeru, ibu bapa perlu bertindak berusaha memastikan anak-anak mereka sempurna dengan cara pendidikan yang dianjurkan oleh Islam.Ibu bapa hari ini, tidak mempunyai pilihan yang banyak dalam proses mendidik anak-anak melainkan mengembalikan diri kepada kaedah asas iaitu meluangkan masa bersama keluarga biarpun sedikit tetapi berkualiti. Kedekatan hubungan ibu bapa dengan anak-anak harus menjadi keutamaan supaya masa yang hilang dapat digantikan dengan kegiatan yang boleh mengeratkan hubungan ibu bapa dan anak-anak.
            Oleh yang demikian, anak-anak mesti dididik dengan sempurna dan seimbang dalam aspek agama sebagai pegangan dan akademik bagi membentuk jati diri yang mantap. Inilah asas pendidikan berkeluarga Islam yang harus disuburkan oleh ibu bapa supaya anak-anak boleh memberi sumbangan dan jasa kepada ibu bapa,  masyarakat dan negara. 

p/s: Ambil lah yang baik..maaf jika ada sebarang kesilapan..dipersilakan, sebarang teguran atau nasihat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan